Gert van Ruiswijk

Lessen

Lesgeldtarieven Accordeonlessen
Gert van Ruiswijk 2023-2024

 • Leerlingen t/m 20 jaar Individuele les:

- Wekelijkse les, 25 minuten per les                          530 Euro
- Les 1 x per 14 dagen(alleen na overleg),               320 Euro
25 minuten per les.

Individueel wekelijks:

30 minuten                                          612 Euro per jaar

Voor elke 5 minuten extra komt er 96 euro bij.

45 minuten                                          900 Euro per jaar

Groepsles:

3 in 45 minuten                                   386 Euro per jaar

3 in 60 minuten                                   510 Euro per jaar

2 in 45 minuten                                   525 Euro per jaar

Leerlingen vanaf 21 jaar Individuele les:

 

- Wekelijkse les, 30 minuten  per les                        800 Euro
- Les 1 x per 14 dagen, 30 minuten per les              505 Euro
- Les 1 x 14 dagen, 45 minuten per les                    705 Euro       
- Knipkaart 10 lessen, 30 minuten per les                295 Euro
- Knipkaart 5 lessen, 30 minuten per les                  170 Euro
- Knipkaart 10 lessen, 45 minuten per les                405 Euro

 • Leerling vanaf 21 jaar Groepsles:

-Les 1 x 14 dagen, 3 in 45 minuten                          250 Euro
-Les 1 x 14 dagen, 3 in 60 minuten                          335 Euro
-Les 1 x 14 dagen, 2 in 45 minuten                          360 Euro
-Les 1 x 14 dagen, 2 in 60 minuten                          445 Euro

-Bandoneonhuur per week                                            8 Euro
-Accordeonhuur per week                                             8 Euro

 

Er is altijd overleg mogelijk over eventuele andere mogelijkheden, zoals langere lestijden, testcursussen of snuffelcursussen(van bijv. 5 of 10 lessen om te proberen) enz. enz.

 

CONTACT

mail mij op info@gertvanruiswijk.nl of bel met  026-3234534

De voorwaarden voor deze mogelijkheden zijn:

De voorwaarden voor deze mogelijkheden zijn:

 • De betaling moet aan het begin van een periode gedaan worden.
 • De betalingen moeten per bankoverschrijving gebeuren t.n.v. G.A. van Ruiswijk, Arnhem. Iban: NL64 INGB 0658 1330 04. (Bic: INGB NL2A) Dan hebben allebei de partijen controle over hun betalingen en kost het niet zoveel administratie.
 • Vakanties zijn bij het lesgeld inbegrepen d.w.z. de lessen die in de vakanties vallen betaalt u wel, maar worden niet gegeven.(Geldt niet voor het tarief voor een knipkaart van 5 of 10 lessen)
 • Als er meer dan 2 lessen uitvallen, kunt u lesgeldrestitutie krijgen. Dit geldt natuurlijk niet voor lessen, die door de leerling zelf niet gevolgd worden. (Dit laatste geldt niet voor het tarief van de knipkaarten)
 • Opzeggen moet minstens 1 maand van tevoren gebeuren en het lesgeld van de gehele periode moet wel betaald worden
 • Als u er voor kiest 5 of 10 lessen te kopen, dan moeten deze lessen vóór het einde van een periode gevolgd zijn d.w.z. een knipkaart van 10 lessen binnen 20 weken en een knipkaart van 5 lessen binnen 10 weken. De niet gevolgde lessen kunnen dus niet meegenomen worden naar een volgende periode of cursusjaar. (Bij eventuele problemen is er altijd overleg mogelijk)
 • Het cursusjaar duurt van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024.
 • De lessen worden telkens stilzwijgend voor een nieuw cursusjaar verlengd. Als u de lessen wilt beëindigen moet u 1 maand vóór het eind van het cursusjaar schriftelijk opzeggen. Vóór 1 juli dus.
 • U kunt als u er voor kiest om een wekelijkse les of een 14daagse les te volgen, kiezen voor een betaling in termijnen of betaling ineens. Op het aanmeldingsformulier moet u dit aangeven.
 • Ik hou me in principe aan de vakanties die gelden in de regio voor de middelbare scholen, behalve de zomervakanties. Die zijn standaard in juli en augustus.

Gert van Ruiswijk, Delfzijlstraat 30, 6835CP Arnhem
026-3234534