Gert van Ruiswijk

Lessen

Lesgeldtarieven Accordeonlessen
Gert van Ruiswijk 2021-2022

Leerlingen t/m 20 jaar Individuele les:

Wekelijkse les, 25 minuten per les                          450 Euro
Les 1 x per 14 dagen(alleen na overleg),               280 Euro
25 minuten per les.

Individueel wekelijks:
30 minuten                                          532 Euro per jaar
Voor elke 5 minuten extra komt er 85 euro bij.
45 minuten                                          780 Euro per jaar

Groepsles:
3 in 45 minuten                                   266 Euro per jaar
3 in 60 minuten                                   350 Euro per jaar
2 in 45 minuten                                   400 Euro per jaar

Leerlingen vanaf 21 jaar Individuele les:

Wekelijkse les, 30 minuten  per les                        720 Euro
Les 1 x per 14 dagen, 30 minuten per les             465 Euro
Les 1 x 14 dagen, 45 minuten per les                    585 Euro       
Knipkaart 10 lessen, 30 minuten per les               265 Euro
Knipkaart 5 lessen, 30 minuten per les                  150 Euro
Knipkaart 10 lessen, 45 minuten per les                365 Euro

Leerling vanaf 21 jaar Groepsles:

Les 1 x 14 dagen, 3 in 45 minuten                          210 Euro
Les 1 x 14 dagen, 3 in 60 minuten                          255 Euro
Les 1 x 14 dagen, 2 in 45 minuten                          285 Euro
Les 1 x 14 dagen, 2 in 60 minuten                          365 Euro

-Bandoneonhuur per week                                            7 Euro
-Accordeonhuur per week                                             7 Euro

Samenspelproject met thema:
Klezmer, Tango, Klassieke Muziek enz. 10 weken achter elkaar met slotconcert             135 Euro

Er is altijd overleg mogelijk over eventuele andere mogelijkheden, zoals langere lestijden, testcursussen of snuffelcursussen(van bijv. 5 of 10 lessen om te proberen) enz. enz.

CONTACT

mail mij op info@gertvanruiswijk.nl of bel met  026-3234534

De voorwaarden voor deze mogelijkheden zijn:

  • De betaling moet aan het begin van een periode gedaan worden.
  • De betalingen moeten per bank/giro gebeuren t.n.v Gert van Ruiswijk, Arnhem. Iban: NL64 INGB 0658 1330 04. (Bic: INGB NL2A). Dan hebben allebei de partijen controle over hun betalingen en kost het niet zoveel administratie.
  • Vakanties zijn bij het lesgeld inbegrepen d.w.z. de lessen die in de vakanties vallen betaalt u wel, maar worden niet gegeven.(Geldt niet voor het tarief voor 5 of 10 lessen)
  • Als er meer dan 2 lessen uitvallen, kunt u lesgeldrestitutie krijgen. Dit geldt natuurlijk niet voor lessen, die door de leerling zelf niet gevolgd worden. (Dit laatste geldt niet voor het tarief over 5 of 10 lessen)
  • Opzeggen moet minstens 1 maand van tevoren gebeuren en het lesgeld van de gehele periode moet wel betaald worden
  • Als u er voor kiest 5 of 10 lessen te kopen, dan moeten deze lessen vóór het einde van een periode gevolgd zijn d.w.z. een knipkaart van 10 lessen binnen 20 weken en een knipkaart van 5 lessen binnen 10 weken. De niet gevolgde lessen kunnen dus niet meegenomen worden naar een volgende periode of cursusjaar. (Bij eventuele problemen is er altijd overleg mogelijk)
  • Het cursusjaar duurt van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021
  • De lessen worden telkens stilzwijgend voor een nieuw cursusjaar verlengd. Als u de lessen wilt beëindigen moet u 1 maand vóór het eind van het cursusjaar schriftelijk opzeggen. Vóór 1 juli dus.
  • U kunt als u er voor kiest om een wekelijkse les of een 14daagse les te volgen, kiezen voor een betaling in termijnen of betaling ineens. Op het aanmeldingsformulier moet u dit aangeven.
  • Ik hou me in principe aan de vakanties die gelden in de desbetreffende regio voor de middelbare scholen.